lokakuu 16, 2020/ Yleinen

Hallitus linjasi 15.10.2020 sekä alueellisista että valtakunnallisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Periaatepäätökset tehdään ensi viikolla. Suositusten tarkoituksena on hallituksen mukaan välttää suurempi yhteiskunnallinen sulkutila.

Otteita Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksestä, 15.10.2020:

Aluehallintovirasto toteaa, että tällä hetkellä koronavirusepidemia on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungin alueella kiihtymis- ja leviämisvaiheen rajamaastossa. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevaa määräystä tiukentamalla leviämisvaihe ja sen edellyttämät entistä tiukemmat rajoitukset on aluehallintoviraston arvion mukaan mahdollista vielä estää. Epidemiatilanteen hillitsemiseksi yksittäisten ihmisten vastuullinen toiminta on erittäin tärkeää.

Aluehallintoviraston päätös on voimassa 19.10.2020 – 19.11.2020 välisenä aikana.

Yksityiset tapahtumanjärjestäjät voivat lähtökohtaisesti harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö ne osallistujilta maskin käyttöä. Ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä on lisäksi joka tapauksessa noudatettava yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa. Leviämis- ja kiihtymisvaiheissa sisätiloissa suositellaan aikuisten ryhmäharrastusten keskeyttämistä, jos niihin liittyy korkea tartuntariski eli esimerkiksi lähikontakti tai voimakas äänenkäyttö. Ministeri Annika Saarikon mukaan näitä ovat esimerkiksi joukkueurheilulajit. Lasten ja nuorten harrastuksiin suosituksissa suhtaudutaan avoimemmin.

• Helsinki Triathlon suosittelee maskin käyttöä pukuhuonetiloissa
• Helsinki Triathlon muistuttaa jokaista seuran harrastustoimintaan osallistujaa noudattamaan turvavälisuosituksia ja huolehtimaan käsi- ja yskimishygieniasta
• Helsinki Triathlonin harrastustoiminta ei ole verrattavissa aikuisten joukkueurheilulajeihin, joissa lähikontaktia on lähes mahdoton välttää
• luotamme tutkittuun tietoon uimahalleista ja viruksen leviämisestä https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/koronavirus-ja-vesiturvallisuus
• harjoituksiin saa osallistua vain täysin terveenä
• lasten ja nuorten harrastustoimintaan ei ole tulossa muutoksia

Lisätietoja:
https://www.avi.fi/web/avi/-/paakaupunkiseudulla-yli-20-hengen-yleisotilaisuuksissa-on-noudatettava-ohjetta-turvaetaisyyksista-ja-hygieniakaytannoista-19-10-alkaen

Pääkaupunkiseudun linjauksia koronaepidemian hillitsemiseksi (14.10.2020)
Koronakoordinaatioryhmä ei kannata tässä vaiheessa laajamittaista etäopetukseen siirtymistä tai vapaa-ajan palvelujen laajamittaista sulkemista, vaan entistä velvoittavampaa kasvomaskien käyttöä, turvaväli- ja hygieniaohjeiden noudattamista ja tiukempaa valvontaa epidemian leviämisen hillitsemiseksi.

• seuran harjoitustoiminta jatkuu toistaiseksi yllämainittuja turvallisuusohjeita noudattaen

Lisätietoja: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/paakaupunkiseutu-linjasi-uusista-keinoista-koronaepidemian-hillitsemiseksi

Jaa tämä uutinen